รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
Unlimited
อายุคอร์สเรียน
Unlimited
เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2

เรียนออนไลน์

ใหม่ล่าสุด Version 2567 คู่มือเตรียมสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาการบัญชี 2 เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ในปี 2566 ซึ่งเรียงลำดับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อตามโอกาสที่ออกสอบ คู่มือฉบับนี้มีการเพิ่มเติมตัวอย่างอธิบาย ตัวอย่างการคำนวณ เอกสารการอธิบายเพิ่มเติมโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตลอดจนภาคผนวกมาตรฐานการบัญชีที่ดัดแปลงให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งแนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยจนถึง ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งมุ่งเน้นการกำหนดเนื้อหาที่ครอบคลุมการสอบของปี 2567 ให้มากที่สุด

580 บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง