รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
Unlimited
อายุคอร์สเรียน
Unlimited
เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

Step by Step AC2 รอบ3/2567 (สด)

คอร์สเรียนสด

ราคา 5,900 บาท พร้อมคู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการเรียนสำหรับคอร์ส Step by Step โดยเฉพาะ จำนวนรวม 3 เล่ม มูลค่า 1,740 บาท


หัวข้อที่สอน (Workshop ทำโจทย์พร้อมกับอาจารย์)

  1. รายได้
  2. ต้นทุน
  3. สัญญาเช่า
  4. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  5. Cash Flow
  6. กำไรต่อหุ้น
  7. การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์


5,900 บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง