รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
Unlimited
อายุคอร์สเรียน
Unlimited
เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

หนังสือเตรียมสอบ CPA 1 ชุด

เรียนออนไลน์

หนังสือเตรียมสอบ CPA 1 ชุด (วิชาการบัญชี 1 และ 2) - Version ล่าสุด 2024

ครอบคลุมเนื้อหา TFRS 2566

ประกอบด้วย หนังสือคู่มือและแบบฝึกหัดวิชาละ 2 เล่ม เล่มละ 580 บาท

ซื้อ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคา 2,320 บาท เหลือเพียง 2,200 บาท

2,200 บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง